Over ons

Communicatieduurzaamtextiel.nl is dé online plek voor communicatie van en voor de Nederlandse textiel- en kledingsector. Deze website helpt je op weg met het communiceren over jouw duurzaamheidsactiviteiten.

Je vindt hier praktische tips, suggesties, praktijkvoorbeelden van diverse bedrijven en nog veel meer. De kennisbank biedt achtergrondinformatie over duurzaamheid en communicatie. Met behulp van de vragenlijst en de tools kun je zelf aan de slag.

Communicatie

Het Plan van Aanpak Verduurzaming Nederlandse Textiel- en Kledingsector bestaat uit tien verschillende werkgroepen. Een daarvan is de werkgroep Communicatie. Hoe kunnen we een consument stimuleren om een duurzame(re) aankoop te doen en welke informatie heeft de consument daarvoor nodig? Dat is één van de kernvragen voor de werkgroep Communicatie. 

De leden van de werkgroep Communicatie zijn:

Plan van Aanpak

In juni 2013 is het Plan van Aanpak Verduurzaming Nederlandse Textiel- en Kledingsector (vanaf hier het Plan van Aanpak) aan minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mevrouw Ploumen aangeboden. Onder begeleiding van oud-politica Jolande Sap en MVO Nederland werkt de sector hard aan de verduurzaming van de textiel- en kledingketen.

Bij textiel en kleding zijn veel verschillende ketenpartijen betrokken uit verschillende landen. Voor elke textiel- en kledingorganisatie en voor elk product of land gelden andere aandachtspunten. Het Plan van Aanpak sluit aan op deze diversiteit. Het doel van het Plan van Aanpak is om de tien belangrijkste aandachtspunten in de textiel- en kledingketen aan te pakken (zoals kinderarbeid, grondstoffen, communicatie etc.). Door middel van tien werkgroepen  worden deze aandachtspunten aangepakt door de ondertekenaars van het Plan van Aanpak. De 120 ondertekenaars (Nederlandse textiel- en kledingondernemers) bundelen hun krachten in samenwerking met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid om de doelstellingen van de verschillende werkgroepen te realiseren.

Eigenaar van het Plan zijn de drie Nederlandse textiel- en kledingbrancheorganisaties INretail, Modint en VGT. Wil je meer weten over het Plan van Aanpak, ga dan naar de website GIDRD.nl.

De website www.communicatieduurzaamtextiel.nl is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu