Unilever’s hefbomen voor duurzaam gedrag

Uit: Inspiring Sustainable Living van Unilever(pdf) 

Waarom lezen? 

In dit factsheet worden de hefbomen (‘levers’) uitgelegd. Per hefboom zijn enkele vragen opgenomen gericht op duurzame modeconsumptie. Deze vragen kunnen helpen om te identificeren hoe consumentengedrag kan veranderen.

Waarom onderzoek?

Unilever heeft voor de uitvoering van haar duurzaamheidsplan (het 'Sustainable living plan') een model ontwikkeld gericht op gedragsverandering bij de consument.

Wat is onderzocht?

Dit model, 'Unilever's 5 levers for change', onderscheidt vijf hefbomen voor gedragsverandering. Het gedrag moet: 1) begrepen worden, 2) laagdrempelig zijn, 3) aantrekkelijk gemaakt worden, 4) iets opleveren en ten slotte 5) uitgroeien tot een gewoonte.

Deze vijf hefbomen vormen geen opeenvolgende stappen die in een bepaalde volgorde tot gedragsverandering leiden. De ervaring leert dat vaak meerdere hefbomen nodig zijn om gedrag blijvend te veranderen.