Nederlandse doelgroepen en duurzaamheid: het GfK Roper Consumer Styles model

Presentatie / rapport model 2015(pdf) 

Van: GfK 

Waarom lezen?
Met dit rapport krijg je inzicht in hoe belangrijk duurzaamheid gevonden wordt door de doelgroep van je merk of winkel. Het rapport biedt vervolgens praktische tools voor communicatie over duurzaamheid, die passen bij de doelgroep.

Waarom dit onderzoek?
Het GfK Roper Consumer Styles model is een bruikbaar model voor het begrijpen van consumentengedrag in relatie tot duurzaamheid. Het model is in verschillende onderzoeken naar duurzaam (koop)gedrag gebruikt, ondermeer in relatie tot duurzaam voedsel, duurzame energie en duurzame kleding. Het model helpt bedrijven bij het maken van keuzes, op basis van een goed inzicht in hun eigen klanten.

Wat is onderzocht?
Het model laat zien hoe de Nederlandse populatie is verdeeld over de verschillende leefstijlgroepen. Voor de jongere doelgroep (16-34 jaar) is inzichtelijk gemaakt hoe en wat deze jongeren bij 20 fashion retailers kopen, opgedeeld in de verschillende leefstijlgroepen. Verder toont het onderzoek hoe ver verschillende doelgroepen onder jonge consumenten zijn in de verandering van hun gedrag, in relatie tot duurzame mode. Tot slot wordt per leefstijlgroep een advies gegeven over hoe het best met deze groep over duurzaamheid kan worden gecommuniceerd.