Kleding en duurzaamheid – rapport naar aanschaf, delen en hergebruik van kleding  

Rapport november 2015 (pdf)
 

Door: GfK en CREM

Waarom dit onderzoek?
Er is weinig bekend over het gedrag van de consument met betrekking tot hergebruik en recycling van kleding. Het onderzoek ‘Survey results on fashion and sustainability among young consumers in Germany, the Netherlands, Sweden, the UK and the US in 2014.’ bevat onder andere informatie over houding en gedrag ten aanzien van hergebruik van kleding. Om meer inzicht te krijgen in consumentengedrag op het gebied van hergebruik van kleding door Nederlandse jonge consumenten (16-35 jaar) is opnieuw naar dit materiaal gekeken. Uit het beschikbare materiaal is een rapport samengesteld dat dieper ingaat op dit onderwerp. 

Wat is onderzocht?
In 2014 vond een groot internationaal onderzoek onder jonge consumenten (16- 35 jaar) plaats in het Verenigd Koninkrijk, US, Duitsland, Zweden en in Nederland. In dit onderzoek is ingegaan op het gedrag van jongeren rondom het kopen van kleding, met een nadruk op duurzaamheid in verschillende facetten. Eén van de onderwerpen in het onderzoek was de manier waarop jonge consumenten omgaan met hergebruik. In het rapport wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

Waarom lezen?
Het rapport geeft inzicht in houding en gedrag van jonge consumenten (16-35 jaar) ten aanzien van hergebruik van kleding. Het geeft inzicht in de drivers en barriers voor hergebruik onder deze doelgroep, waarbij ook wordt ingezoomd op verschillen in onderliggende groepen als mannen en vrouwen.

Feitjes:

Een vijfde van de jonge consumenten in Nederland geeft aan niets te doen om hun kleding te laten recyclen, omdat ze niet weten hoe dat moet.