Duurzaam consumentengedrag: drijfveren, obstakels en hefbomen

Rapport mei 2013(pdf) 

Van: CREM BV 

Waarom lezen?
Dit rapport bevat een (literatuur)overzicht van de huidige kennis op het gebied van consumentengedrag. Het laat zien wat de mogelijkheden zijn om de consument, bewust en onbewust, te verleiden tot duurzaam consumptiegedrag. Het bespreekt de hulpmiddelen die de overheid kan gebruiken bij het toepassen van deze kennis.

Waarom onderzoek?

Op welke wijze kan het consumentengedrag zo worden beïnvloed dat de consument (blijvend) voor ‘duurzame’ producten kiest? Een grotere vraag naar duurzame producten stimuleert producenten namelijk om te investeren in een duurzame productie. De overheid wil meer inzicht krijgen in de effecten en mogelijkheden van overheidsinterventies op het (duurzame) gedrag van consumenten in de kleding-  en voedingsketen.

Wat is onderzocht?
Om meer inzicht te krijgen in (duurzaam) consumentengedrag is kennis nodig van het gewenste gedrag (welk gedrag draagt bij aan het realiseren van de achterliggende maatschappelijke doelstellingen?), de drijfveren die het gedrag van de consument bepalen, eventuele obstakels voor het vertonen van het gewenste duurzame gedrag, de hefbomen waarmee het gedrag kan worden beïnvloed en de mogelijke rol van de overheid daarbij.