Aan de slag

Stel vast welke keurmerken of initiatieven bij jou passen

Er zijn op het gebied van duurzame textiel en kleding veel keurmerken en initiatieven, maar welke past bij jouw bedrijf of merk? Loop deze vier simpele stappen door en kom er achter welk keurmerk/initiatief het beste bij jouw organisatie past:

Stap 1 

Verken

Het verschil tussen een keurmerk en een eigen initiatief is dat bij een keurmerk een onafhankelijke derde partij toetst of aan de eisen is voldaan. Er zijn veel keurmerken op het gebied van duurzame textiel en kleding. En ze zijn ook nog eens onderling verschillend:

  • Er zijn verschillen waar in de toeleveringsketen een keurmerk/initiatief actief is
  • Of een keurmerk/initiatief zich richt op sociale aspecten of milieuaspecten
  • Of een keurmerk/initiatief veel of minder impact heeft op duurzaamheid

Basis voor onderstaande tabel is de kledingchecker van Goede Waar, hier is meer uitgebreide informatie is te vindenDe tabel laat per onderdeel van de keten (grondstoffen, verwerking, fabriek) zien welke keurmerken en initiatieven er zijn op gebied van milieu en sociaal en hoe actief ze zijn.

Bijzonderheden: GOTS beoordeling is op basis van variant 95-100% biologisch. ETI staat voor Ethical Trading Initiative. FLA staat voor Fair Labor Assocation.

Stap 2

Bepaal

Tip

Informeer voordat je een keuze maakt goed bij de keurmerkeigenaren van de keurmerken waar je interesse naar uitgaat en bij je leveranciers wat mogelijkheden zijn.

Op basis van de bovenstaande tabel en de eigen toeleveringsketen, kun je bepalen welk keurmerk of initiatief het beste bij je past. Daarbij kun je enerzijds kijken naar risico’s (waar een actie het meest urgent is) en anderzijds naar je eigen ambitieniveau (hoe duurzaam je wilt zijn). Een keuze voor één of meerdere keurmerken is een belangrijke afweging omdat dit consequenties kan hebben voor de bedrijfsvoering. 

Stap 3

Voer uit

Wanneer er veranderingen in de bedrijfsvoering moeten komen, is daarvoor vaak een termijn van verandering opgenomen bij een keurmerk. Ieder initiatief heeft daarvoor ook weer zijn eigen tijdspad en middelen.  

Stap 4

Vertel

Aan de slag

Soms kan een keurmerk op de hangtag van kleding worden geplaatst. In dat geval kun je ervoor kiezen om er op de winkelvloer over te communiceren.