Aan de slag

Stel jouw communicatieboodschap op

Stel een goede basistekst op, waarin je op een aansprekende en heldere manier uitlegt welke duurzaamheidsinitiatieven er in jouw organisatie zijn. De basistekst geeft ook weer wat de voortgang is op duurzaamheid en waar je nog tegenaan loopt. Check hiervoor ook Crisismanagement. Loop deze vier simpele stappen door en stel jouw eigen basisboodschap voor communicatie over duurzaamheid op:

Stap 1

Verken

Tip

Kijk hiervoor ook de tool Bepaal jouw doelgroep, dat de verschillende consumentengroepen beschrijft met bijbehorende waarden. 

Wie is je doelgroep en welke kernelementen moet jouw basisboodschap minimaal hebben om jouw doelgroep effectief te voorzien van informatie over duurzaamheid? 

Stap 2 

Bepaal

De beste boodschappen en verhalen blijven hangen omdat ze SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Vul hieronder jouw boodschap in en check of deze SMART is.

De basisboodschap:

Specifiek: de doelstelling moet afgebakend en helder zijn.   
Meetbaar: zodat de doelstelling getoetst kan worden.  
Acceptabel: aanvaardbaar voor doelgroep.  
Realistisch: haalbaar maar wel ambitieus.  
Tijdgebonden: binnen welke termijn moet de doelstelling gehaald worden.  

 

Stap 3

Voer uit

Tip

De consument ziet het gebruik van meerdere keurmerken of een combinatie van keurmerk met een eigen logo als dubbelop. Dit zorgt voor verwarring bij de consument. 

Toets de boodschap en test hoe de boodschap landt, bijvoorbeeld eerst bij je personeel. Pas aan indien de boodschap niet aanslaat. Maak ook gebruik van visuele middelen als logo’s of pictogrammen. Gecombineerd met een enkel trefwoord wordt dit door consumenten als positief ervaren. Pictogrammen en logo's spreken consumenten over het algemeen meer aan dan tekst. Eigen pictogrammen en logo’s kunnen werken. De perceptie van de consument over het bedrijf als geheel is daarbij belangrijk. Vertrouwt de consument het bedrijf, dan wordt een eigen (duurzaamheids)logo ook eerder vertrouwd. 

Stap 4 

Vertel

De basisboodschap kan worden gebruikt voor verschillende communicatiemiddelen zoals website, social media, Q&A’s, trainingen, beantwoorden van vragen van medewerkers en klanten, etcetera. Verwijzen naar bijvoorbeeld meer informatie op de website wordt gewaardeerd.